Bewegungsspuren:

Ikon: Bewegungsspuren 3 Ikon: Tänzerin 1 Ikon: Bewegungsspuren 6  
Ikon: Bewegungsspuren 7 Ikon: Tänzerin 2 Ikon: Bewegungsspuren 9  

Erläuterung zu Bewegungsspuren